baner

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Право могу да остваре и домаћинства са изразито ниским пензионим примањима (испод 7.000,00 динара). На добијање права утиче и радна способност, поседовање покретне и непокретне имовине. Потребно је поднети захтев у центру за социјални рад, па да се на основу прикупљене документације утврди право на новчану социјалну помоћ.

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net