baner
уторак, 17 новембар 2015

Хранитељство и породични смештај за одрасла и стара лица у ЦСР

Хранитељство

На територији општине Врбас, у надлежности Центра за социјални рад, тренутно је на хранитељству, као облику заштите и бриге о деци без адекватног родитељског старања, смештено 44-оро деце, у 25 хранитељских породица.

Хранитељство је привремени облик заштите који за циљ има подршку детету у кризи, али и биолошкој породици у настојању да се што пре стекну услови за прихват/повратак детета. Редовна процедура у Центру подразумева да се, уз редовно праћење деце на хранитељству, једном годишње ради ревизија рада на случају како би се одлучило да ли наставити са постојећим, применити неки други вид заштите деце или се дете враћа у своју породицу порекла. Подршка хранитељским породицама, мимо редовног рада, одвија се и оргнизовањем Клуба хранитеља, једном месечно, са претходно конципираним темама које у договору са водитељима Клуба дефинишу хранитељи као значајне.

Сваке две године све хранитељске породице које се налазе на евиденцији Центра као оне које су стекле општу подобност за бављење хранитељством, обавезне су да доставе нову документацију и прођу скраћену процедуру поновне процене како би се утврдило да ли је дошло до неких значајнијих промена у породичном функционисању.

Током јуна 2015.године почео је са радом и Центар за породични смештај и усвојење у Новом Саду, први на територији Аутоном не покрајине Војводине,  који ће убудуће релизовати Програм припреме и обуке хранитељских породице као и делом подршку деци на хранитељству.

Породични смештај за одрасла и стара лица

Услугу породичног смештаја за одрасла и стара лица без адекватног породичног старања тренутно користе 4 особе, од којих су  3 смештене у породици  на територији општине Врбас, а 1 у породици на територији општине Мали Иђош. Услугу породичног смештаја за збрињавање одраслих и старих лица је неопходно промовисати и развијати, јер је све више наших суграђана који имају потребу за овим видом подршке и заштите. Процедура  процене  личних и породичних капацитета за пружање ове услуге одвија се у Центру за социјални рад; започиње подношењем захтева и прилагањем потребне документације, али, за сада, још увек није предвиђен Програм обуке, као што је то случај код збрињавања деце.

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net